giovedì 3 gennaio 2013

Ruth St Denis,1920

La ballerina e coreografa fotografata da Frantiek Drtikol


Nessun commento:

Posta un commento